Wij zijn werkzaam in de gemeenten Smallingerland (Drachten, Opeinde, Rottevalle, Boornbergum, Oudega, Nijega), Achtkarspelen (Surhuisterveen, Harkema, Drogeham, Augustinusga, Kootstertille), Opsterland (Ureterp, Beetsterzwaag, Wijnjewoude, Bakkeveen), Grootegast (Opende, Kornhorn, Doezum), Marum (Marum, de Wilp) en Tytsjerksteradiel (Eastermar, Sumar, Jistrum, Burgum).