Wij hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Daarnaast voldoen we aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.