Kwaliteit

Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf is van mening dat iedere zwangere vrouw en iedere pasgeboren baby recht hebben op verloskundige zorg van de hoogste kwaliteit. Daarom wordt jaarlijks de zorg van Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf geëvalueerd met cliëntenenquêtes. Daarnaast worden er door onder andere overheid en zorgverzekeraars eisen gesteld aan de kwaliteit van zorg. Onderstaand vindt u een overzicht van de kwaliteitsborgen waar alle verloskundigen aan voldoen die in Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf werkzaam zijn.

BIG register

De overheid borgt met het BIG-register het minimale niveau aan kennis en vaardigheden dat van een beroepsbeoefenaar in de zorg mag worden verlangd. Door inschrijving in het BIG register is een verloskundige bevoegd om haar beroep uit te oefenen. Eis voor (her)registratie is dat zij haar deskundigheid en vaardigheden op peil houdt.

  • Jantsje Redeman, BIG registratie nummer: 69024435103
  • Gerda Venema, BIG registratie nummer: 39024452903
  • Martha Welfing, BIG registratie nummer: 69016086003

Website van het BIG register: www.ribiz.nl

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Verloskundigen geeft aan dat de verloskundige actief is en gedurende een afgesproken periode volgens de norm van de beroepsgroep heeft geïnvesteerd in het verwerven van kennis en vaardigheden door het volgen van trainingen en bijscholing. Alle verloskundige van Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Website Kwaliteitsregister Verloskundigen: www.knov.nl/home/40Kwaliteit/41Kwaliteitsregister_Verloskundigen/

Echoregister

De Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) hanteert een echoregister. Echoscopisten die zijn ingeschreven in dit register voldoen aan de (opleidings)eisen om echo’s te verrichten. De echoscopisten van Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf zijn bevoegd tot het uitvoeren van eerstelijns echoscopieën en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO).

  • Jantsje Redeman, inschrijfnummer: E969
  • Martha Welfing, inschrijfnumer

Website Echoregister www.knov.nl/home/40Kwaliteit/80Echoregister/

Zorgverzekeraars

Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf voldoet aan de eisen die door zorgverzerkeraars aan een verloskundigenpraktijk worden gesteld, daarom hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Verloskundige zorg wordt vergoed vanuit het basispakket.

Klachtencommissie

De verloskundigen van Verloskundigenpraktijk De Geboortegolf streven naar een optimale zorgverlening. Mede door de feedback van onze cliënten kunnen wij dit zo houden en zo nodig verbeteren. Mocht het voorkomen dat u niet (volledig) tevreden bent over onze zorg, dan vragen wij u dat aan ons kenbaar te maken. Hopelijk kunnen we middels een goed gesprek de onvrede bij u wegnemen. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

Website Klachtencommissie: www.knov.nl/home/40kwaliteit/70klachtenbehandeling/#2071