De eerste controle

Het is belangrijk dat een verloskundige bekend is met de medische achtergrond van haar cliënten. Met deze informatie kan de verloskundige optimaal inspelen op uw individuele situatie.
Op onderstaand formulier staan vragen met betrekking tot uw medische verleden, uw menstruele cyclus, de medische achtergrond van uw familie, etc. Tijdens de eerste zwangerschapscontrole zal de verloskundige dit met u doornemen. Het is prettig als u dit formulier wilt invullen, dit kan via de mail (hiervoor slaat u het document op op uw computer, vult hem in, slaat hem weer op en mailt hem als bijlage naar info@degeboortegolf.nl), maar natuurlijk kunt u de lijst ook uitprinten, met de hand invullen en meenemen naar uw eerste afspraak op de praktijk. 

Vragenlijst eerste bezoek aan verloskundigenpraktijk de Geboortegolf

Tijdens de eerste controle zal aan u worden gevraagd of u informatie wilt ontvangen over testen op aangeboren afwijkingen. Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor. Sommige aandoeningen kunnen al in de zwangerschap worden opgespoord door middel van speciale testen. U kunt uzelf en uw partner alvast voorbereiden op dit gesprek door onderstaande informatie te lezen. Indien u zich wilt laten testen ontvangt u tijdens de eerste controle de benodigde formulieren.

Prentatale screening

De Combinatietest

Dit is een test die uw specifieke kans berekent op het krijgen van een kind met Syndroom van Down (mongooltje). De volgende factoren zijn hierop van invloed:

  • de dikte van de nekplooi van de foetus. (Echoscopisch gemeten).
  • hormoonspiegels van de aanstaande moeder. (Bepaald door bloedafname.)
  • leeftijd van de moeder. (Naarmate de leeftijd van de moeder toeneemt, neemt de kans op het Syndroom van Down toe.)

Hoe groot is de kans dat uw kind het Syndroom van Down heeft?

Uw leeftijd De kans dat uw kind het Syndroom van Down heeft
20 jaar 0,68 op 1000 kinderen
25 jaar 0,75 op 1000 kinderen
30 jaar 1,07 op 1000 kinderen
35 jaar 2,83 op 1000 kinderen
36 jaar 3,74 op 1000 kinderen
37 jaar 5,01 op 1000 kinderen
40 jaar 11,64 op 1000 kinderen

De combinatietest kan worden uitgevoerd tussen 9 en 14 weken. Indien uit de test blijkt dat er een verhoogde kans bestaat (meer dan 1 op 200) dan kan er met invasieve diagnostiek (zoals een vlokkentest of vruchtwater punctie) worden vastgesteld of de baby het Syndroom van Down heeft. De combinatietest wordt door de zorgverzekeraar vergoed  indien u 36 jaar of ouder bent in de 18e zwangerschapsweek.

Patau en Edwards Syndroom

Naast de kans op Downsyndroom geeft de uitslag ook informatie over de kans op Patausyndroom en Edwardssyndroom. U krijgt deze informatie tenzij u aangeeft dit niet te willen weten.

Lees voor meer informatie ook:
RIVM-folder “Informatie over de screening op Downsyndroom”
Tekst over combinatietest uit informatiebrochure van UMCG
http://www.rivm.nl/zwangerschapsscreening/downscreening

Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Het SEO wordt ook wel 20-weken echo genoemd. Tijdens het SEO wordt gekeken naar de groei en ontwikkeling van het kind. Daarbij kunnen ook ernstige lichamelijke afwijkingen worden gezien. Diverse organen worden uitgebreid beoordeeld.  De 20-weken echo wordt door de zorgverzekeraar vergoed.
Voor meer informatie over het SEO:
Informatiepagina over SEO op onze eigen website
RIVM-folder “Informatie over het Stuctureel Echoscopisch Onderzoek”
http://www.rivm.nl/zwangerschapsscreening/20_wekenecho

Invasieve diagnostiek

U komt o.a. in aanmerking voor het laten verrichten van een vlokkentest of een vruchtwater onderzoek wanneer:

  • u 36 jaar of ouder bent in de 18e zwangerschapsweek.
  • er in de familie chromosomale aandoeningen voorkomen.
  • er in de familie erfelijke stofwisselingsziekten voorkomen die met invasieve diagnostiek zijn op te sporen.
  • er uit de combinatietest blijkt dat er een verhoogd risico bestaat.

De vlokkentest

De test wordt verricht bij een zwangerschapsduur van elf tot dertien weken. Er worden met behulp van een naald via de buikwand van de zwangere enkele vlokken van   de placenta verzameld. Deze bevatten de chromosomen van het kind die onderzocht zullen worden op afwijkingen. Ook kunnen er bepaalde stofwisselingsziekten opgespoord worden en kan DNA-onderzoek worden verricht. Er bestaat een kans van 1 op 200 dat er als gevolg van de vlokkentest een miskraam op zal treden.

Het vruchtwateronderzoek

Met deze test wordt er met een naald door de buikwand van de zwangere wat vruchtwater opgezogen. Hierin bevinden zich cellen van de baby. De chromosomen van deze cellen worden onderzocht op afwijkingen. Ook bevat het vruchtwater een stof die indien verhoogd een aanwijzing is voor open ruggetje of open hoofd. De test wordt verricht vanaf een zwangerschapsduur van veertien tot 19 weken. Het miskraamrisico van een vruchtwateronderzoek is lager dan bij de vlokkentest, en wel 1 op 300.
Voor meer informatie over de vlokkentest of het vruchtwateronderzoek:
Informatiefolder UMCG: Onderzoek naar (erfelijke) afwijkingen bij het ongeboren kind