De 20-weken echo

De 20 weken-echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd.
Het onderzoek is geen zogenaamde “pretecho” maar een ’screenings’’ echo. De echo vindt bij voorkeur plaats bij een zwangerschapsduur tussen de 18-23 weken.
De 20 weken-echo kan niet bij ons op de praktijk worden verricht. Indien u besluit een 20 weken-echo te laten maken, willen wij dit graag weten. U krijgt dan van ons een verwijsbrief mee. De 20 weken-echo kan in onze regio worden gemaakt door Echobureau Garijp te Garijp, Echopraktijk Tineke te Kollum, Babyview te Oosterwolde of ziekenhuis Nij Smellinghe laten maken. In ziekenhuis Nij Smellinghe worden geen DVD opnames gemaakt.

De meeste kinderen worden gezond geboren

Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor. Bij een klein percentage van alle zwangerschappen (2-4%) wordt vóór of na de geboorte een aandoening vastgesteld. Niet alle aandoeningen zijn vóór de geboorte zichtbaar. Aandoeningen die wel zichtbaar zijn, kunnen in een aantal gevallen worden opgespoord met behulp van echoscopisch onderzoek.

Echo-onderzoek bij 20 weken of niet?

De 20  weken-echo is bedoeld voor zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een kind met een aangeboren afwijking. Vrouwen die een verhoogd risico hebben  komen in aanmerking voor uitgebreider onderzoek. Echo-onderzoek tijdens de zwangerschap is beslist niet verplicht. Veel ouders kiezen wel voor echo-onderzoek in de zwangerschap, maar niet iedereen wil nader onderzoek bij 20 weken. Een goed argument is dat verreweg de meeste kinderen gezond ter wereld komen.

Waar wordt naar gekeken bij de 20 weken-echo?

Bij de 20 weken-echo wordt gekeken naar de groei van uw kindje, de hoeveelheid vruchtwater, de ligging van de placenta, het aantal navelstrengvaten, het hoofdje, het aangezicht, de armen en handjes, de benen en voetjes, het middenrif, de maag, de blaas, de nieren, de longen, de wervelkolom en het hartje.

Geruststellend

Ouders die voor nader echo-onderzoek kiezen doen dit om diverse redenen. Het uitgangspunt is vaak dat een gunstige uitslag geruststellend is. In een aantal gevallen zal de uitslag echter ongunstig zijn en staan ouders voor moeilijke keuzes.

Moeilijke keuzes

Als echo-onderzoek aantoont dat de baby een aandoening heeft, staan ouders voor de moeilijke keuze om de zwangerschap al dan niet voort te zetten. Aanwezigheid van een aandoening hoeft beslist geen aanleiding te zijn om de zwangerschap af te breken. Voorkennis biedt de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de extra zorg die het kind na de bevalling nodig kan hebben. In een enkel geval kan het ertoe bijdragen dat de bevalling in een academisch centrum wordt gepland om de levenskansen van het kind te vergroten. Voor ouders die in geval van een ernstige aandoening overwegen om de zwangerschap af te breken is het van belang dat het echo-onderzoek rond de 20 weken plaatsvindt. Volgens de Nederlandse wet zijn de mogelijkheden tot het afbreken van de zwangerschap na de 24ste week van de zwangerschap beperkt.

Wat als er een aandoening geconstateerd wordt?

U krijgt de schriftelijke uitslag mee van het bureau dat de 20 weken echo verricht. Bij gebleken (mogelijke) afwijkingen wordt het verloskunidgcentrum (telefonisch) op de hoogte gebracht en zult u worden doorverwezen voor verder onderzoek naar het UMCG (Groningen) of MCL (Leeuwarden).
In een aantal gevallen kan uiteindelijk blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben, kan vervolgonderzoek van groot belang zijn.

Kans om aandoening op een echo te ontdekken

  • Afwezigheid schedel: 99%
  • Open rug: 90%
  • Breuk/gat in buikwand: 90%
  • Ontbrekende/afwijkende nieren: 85%
  • Waterhoofd: 66%
  • Breuk/gat in middenrif: 60%
  • Hartafwijkingen: 50%

Geslachtsbepaling

Bij een 20 weken-echo is het geslacht in de meeste gevallen te bepalen. Echter in 5% van de gevallen klopt het niet. De echoscopist vertelt u alleen  wat het geslacht is als u hier  zelf om vraagt. Nogmaals: de 20 weken-echo is geen pretecho !

Duur van de 20 weken-echo

Het maken van een 20 weken-echo duurt ongeveer 30 minuten.

Kosten

De 20 weken-echo is opgenomen in het basispakket en wordt dus volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Afspraak maken*

(bij voorkeur in de 12e week van uw zwangerschap)
Echobureau dr. Amelink te Garijp: 0511-522225
Echopraktijk Tineke te Kollum: 0511-450705
Babyview te Oosterwolde: 0516-521564
Ziekenhuis Nij Smellinghe: 0512-588888

*Wanneer het niet lukt om een afspraak te maken binnen de gewenste periode, neemt u dan weer contact op met de assistente ( ma, woe of vrijdag tussen 9 en 12 uur).